Budujemy dla przyszłości

Projekty UE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligenty Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligenty Rozwój

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Wartość projektu: 260 323,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 260 323,32 zł

PROGRAM OPERACYJNY Inteligenty Rozwój