Budujemy dla przyszłości

Budowa kompletnej linii do anodowania oraz budowa oczyszczalni ścieków

PROGRAM OPERACYJNY Inteligenty Rozwój